دنیای جویس

جویس، جوس، ای-جویس یا ای-لیکوئید (E-Liquid, E-Juice)، همگی یک چیز هستند. مایعی که موقع استفاده از ویپ باید درون تانک، مخزن یا همان کارتریج دستگاه بریزید، همین جویس است. جویس، محلول نیکوتین است که با استفاده از آن در ویپ، می‌توان حجم زیادی از بخار را تولید و نیکوتین درون آن را مصرف کرد.