ویگاد

ویگاد تنها برندی است که هم در تولید جویس، سالت نیکوتین و دستگاه موفق ظاهر شده است. این کمپانی آمریکایی سالت نیکوتین های خود را در حجم 30 میلی لیتر و نیکوتین های 25 و 50 میلی گرم تولید می‌کند.